Bestyrelsesmedlemmer søges

Vi søger nye kandidater til bestyrelsen i Vejle Antenneforening og selvom det først er fra foråret 2024 vil vi gerne i dialog med nogle kandidater, så vi kan begynde at lære hinanden at kende.

Der er mange forskelligartede opgaver i bestyrelsen og det er vigtigere du er forbruger, nysgerrig og interesseret, end du nødvendigvis er Radio/TV mand.

Vi driver ikke anlægget selv, det gør Norlys, men vi har indflydelse på indholdet vi putter i.

Tøv ikke med at kontakte Jens Nielsen eller Johnny Rosenlund og hør om mulighederne i bestyrelsesarbejdet, der bl.a. giver en god indsigt i hvad der sker i lokalområdet, mulighed for at se, teste og vurdere nye produkter og meget andet…

Vi håber at høre fra dig.

Jens +45 60 92 13 20 eller jn@vejleantenne.dk

Johnny + 45 40 52 00 71 eller jr@vejleantenne.dk

At Være Bestyrelsesmedlem i Vejle antenneforening: Engagement, Ansvar og Fællesskab
Introduktion:
At være bestyrelsesmedlem i en antenneforening er en vigtig og ofte undervurderet rolle i
vores samfund. Men Antenneforeningerne spiller en afgørende rolle i at levere tv- og
internetforbindelser til vores medlemmer, og bestyrelsesmedlemmerne er de frivillige, der
arbejder hårdt for at sikre, at alt fungerer gnidningsfrit.

Denne artikel udforsker, hvad det
indebærer at være bestyrelsesmedlem i vejle antenneforening og de udfordringer og
belønninger, der følger med denne rolle.

 1. Tidsforpligtelse: At være bestyrelsesmedlem kræver selvfølgelig tid og energi  – i vores
  antenneforening afholder vi op til 10 bestyrelsesmøder om året, hvor vi sammen træffer
  beslutninger om vejle antenneforenings drift, økonomi, investeringer, medlemmer m.v.
  Men alt den daglige drift er overladt til NORLYS, som er vores leverandør af tv og internet
  til vores medlemmer – så vi i bestyrelsen i Vejle antenneforening – netop kan koncentrere
  os om det overordnet bestyrelsesarbejde i Antenneforeningen.
 2. Ansvar: Bestyrelsesmedlemmer bærer ansvaret for foreningens drift og medlemmernes
  tilfredshed og er på valg hvert anden år, når der afholdes generalforsamling.
 3. Teknologisk udvikling: Den hurtige udvikling inden for teknologi kræver konstant
  opdatering af viden og muligvis investering i nye udstyr og tjenester.
  Derfor stiller bestyrelsen sig til rådighed for at teste nyt udstyr og teknologi. 
  Belønninger:
 4. Fællesskab: At arbejde sammen med andre bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af

foreningen skaber et stærkt fællesskab og giver mulighed for at lære nye mennesker at
kende.

 1. Stolthed i service: At vide, at man hjælper med at levere vigtige tjenester til ens lokal
  samfund, er utrolig givende.
 2. Personlig og faglig udvikling: Rollen som bestyrelsesmedlem giver mulighed for at
  udvikle færdigheder inden for teknologi, ledelse og økonomi.
  Konklusion:
  At være bestyrelsesmedlem i en antenneforening er en betydningsfuld, men udfordrende
  rolle. Det kræver lidt teknisk knowhow, administrativ dygtighed og især evnen til at
  samarbejde med andre for at sikre, at foreningen fungerer optimalt. Mens der er
  udfordringer forbundet med denne rolle, er belønningerne i form af fællesskab og personlig
  udvikling ofte det værd. Bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger spiller en vigtig rolle i
  at opretholde samfundets forbindelser og digital kommunikation.
  Bestyrelsen
  Vejle antenneforening.