Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling
VEJLE ANTENNEFORENING

Mandag den 29. april 2024 kl. 18.00
Bygningen, Ved anlægget 14 B, 7100 Vejle

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Valg af stemmetællere:

3) Beretning ved formanden

4) Forelæggelse af årsrapport:

5) Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende

regnskabsår samt de af bestyrelsen foreslåede kontingenter for det

følgende år.

6) Til vedtagelse forelægges generalforsamlingen, bestyrelsens forslåede ændringsforslag til vedtægterne.

7) Behandling af indkomne forslag:

8) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode


På valg er:

Vacant (Ledig) Meld dig som kandidat, tag fat I bestyrelsen.
Jens Nielsen (modtager genvalg)
Brian Jensen (modtager genvalg)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1 årig periode


På valg er:
Suppleant 1. Vacant (Ledig)
Suppleant 2. Vacant (Ledig)

10) Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg)

11) Eventuelt:

Regnskabet kan senest 3 uger før generalforsamlingen ses på hjemmesiden www.vejleantenneforening.dk

Efter generalforsamlingen er der spisning i Social Dining, Paladspassagen. Maks 2 spise billetter pr hussstand a 200 kr. stykket, tilmelding er nødvendig på grund af bestilling af godt kort i social dining senest onsdag den 24. april på mail: info@vejleantenneforening.dk eller telefon 55 55 71 00

Vejle antenneforening udlodder derudover et gavekort på 600 kr. til Social dining I paladspassagen på indgangs billetten til generalforsamlingen d. 29. april 2024.


Vi gør opmærksom på, at der ikke stemmes om programvalg på generalforsamlingen.

Vel mødt til generalforsamlingen
Bestyrelsen