Vejle Antenneforening

Fordi du fortjener godt Internet og TV.

OBS.
Generalforsamlingen i
VEJLE ANTENNEFORENING

Er udsat til 6. september 2021

Grundet Covid-19 restrektioner
er generalforsamlingen i VEJLE ANTENNEFORENING
flyttet til 6. september 2021

Se hele programmer her >>
Vejle Antenneforenings generalforsamling 2021 er udsat til 6 september 2021
  • Vejle Antenneforening nyheder blog

Ordinær generalforsamling FLYTTET til september!

Pga. Corona situationen har vi valgt at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling og har derfor udskudt generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i stedet den 7. september 2020 kl. 17:00 i Bygningen i Vejle. (Hvis sundhedsmyndighederne tillader det) Download invitation her: Invitation til Generalforsamling 2020

  • Vejle Antenneforening nyheder blog

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i VEJLE ANTENNEFORENING Mandag den 27. april 2020 kl. 17.00 Bygningen, Ved anlægget 14 B, 7100 Vejle (Hvis corona-situationen betyder udsættelse af generalforsamlingen offentliggøres ny dato i dagspressen)   Dagsorden: 1) Valg af dirigent: 2) Valg af stemmetællere: 3) Beretning ved formanden 4) Forelæggelse af årsrapport: 5) Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende regnskabsår samt de [...]

Vejle Antenneforening

Vejle Antenneforening er Vejles største antenneforening og leverer lige nu TV og Internet til over 5.000 medlemmer i Vejle.
Har du spørgsmål til Vejle Antenneforening, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os:

Nyboe-Vejle- Antenneforening

Historien om Vejle Antenneforening

Lidt gammel historie om Vejle/Nyboe Antenneforening.
I 1969 besluttede en kreds af beboere med tilknytning til Boligforeningen Nyboe, at de ville se udenlandsk TV.
Ifølge gamle dokumenter er det svært at sige helt præcist, hvilken dato “Antennelauget Nyboe”, som det hed dengang, blev stiftet, men det var sandsynligvis først i 1969.

Antennelaugets første formand hed Christian Nielsen og boede Nyboesgade 64, Vejle.

Den 21. januar 1969 fremkom Jysk Centralantenne med et tilbud til Boligforeningen Nyboe, om fællesantenneanlæg for Nyboesgade 8-24 og 62-82. Man påtænkte at rejse en 50 m høj gittermast på Uhrhøj.
Anlægget var et såkaldt kanalanlæg på 3 kanaler for Danmark og tysk TV 1 og 2. Anlæg­get var også forberedt for at kunne sende farve TV. Tilslutningsmulighederne var dengang 120 abonnenter til en samlet pris af kr. 36.600,-. Ministeriet for Offentlige Arbejder har den 6. november 1969 givet tilladelse til oprettelse af fællesantenneanlæg. Efter forskellige besværligheder blev anlægget sat i drift i august 1969, men ikke godkendt af P & T, det sker først i marts 1970.

Læs mere om Vejle Antenneforenings historie her: Vejle Antenneforenings historie