Nyheder fra Vejle Antenneforening 2018

Nyt fra Vejle Antenneforening

 

  • Generalforsamling 25/4, Bygningen
  • Status på foreningen
  • GigaNet

 

Generalforsamling 2018

Onsdag den 25/4 kl. 17:00 afholdes den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen gør status over et aktivt 2017, og håber på et godt fremmøde.

I årets løb har vi sagt farvel til suppleant Jørgen Sørensen der er fraflyttet forenings område. Der søges derfor medlem(mer) der har lyst/interesse i, at arbejde med antenneforenings interesser.

 

Status på foreningen

I 2017 har der været stor byggeaktivitet i Vejle. Her har foreningen været i tæt kontakt med bygherre, og vi har i stort omfang nydt godt af vores nye samarbejdsaftale med Stofa. Resultatet er at vi har budt velkommen til mange nye medlemmer i foreningen.

Vi glæder os over at foreningen bliver opfattet som et naturligt førstevalg når der etableres nye tilslutninger.

 

GigaNet

Hver 14. måned fordobles mængden af data der sendes via antenne/fiber/mobil. Det stiller store krav til både kvaliteten af vores kabler/udstyr, men også til den løbende opgradering.

Den nyeste opgradering fra 862 MHz til 1200 MHz kaldes GigaNet, og sker her i foreningen i 2018. Opgraderingen sker område for område og med korte afbrydelser som hovedparten af medlemmerne ikke vil bemærke. I bestyrelsen følger vi arbejdet tæt men får du problemer så kontakt da Stofa på 88 30 30 30.

 

 

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen