Stofa bliver til Norlys

Inden længe bliver det velkendte Stofa-brand erstattet af Norlys. Medlemmerne i Vejle antenneforening beholder de priser og produkter, som de har i dag.

Efter 45 år som selvstændigt brand skifter Norlys-ejede Stofa, som leverer tv- og internet til Vejle antenneforening fra midten af september navn til Norlys. 

Selvom Stofa skifter navn til Norlys, påvirker det ikke medlemmerne i Vejle antenneforenings hverdag. De beholder deres nuværende produktsammensætninger og priser. Medlemmer, der har en Stofamail, kan også fortsætte med at benytte den.

– Jeg kan forsikre medlemmerne af Vejle antenneforening om, at de ikke oplever andre forskelle, end at deres produkter og services skifter navn, alt andet kommer til at fungere som hidtil. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejdet med Norlys, siger Bjarke Lassesen, der er formand for Vejle antenneforening.

Navneskiftet fra Stofa til Norlys sker som en naturlig del af Norlys’ strategi om at blive ét samlet brand, der kan servicere danskerne fuldt ud inden for energi og tele.

– Da Norlys-koncernen blev skabt i 2020, var det med en ambition om at samle hele forretningen under ét stærkt brand. Vi har bevæget os i den retning skridt for skridt de seneste år, og nu er vi klar til at satse fuldt ud på Norlys-brandet, også når det kommer til internet og tv. Ambitionen er at blive en endnu større aktør på markedet, siger Sune Nabe Frederiksen, der er direktør for Norlys’ digitale forretning.

Medlemmerne i Vejle Antenneforening får de kommende uger mail eller brev med information om, at Stofa skifter navn til Norlys.

Historien om Stofa 

  • 1959: Anton Petersen stiftede selskabet Anton Petersen A/S som i begyndelsen solgte antenner. Hurtigt så han dog muligheden i fælles antenneanlæg, som for alvor blev startskuddet for etableringen af Stofa. Det første fællesantenneanlæg blev etableret i Boligforeningen Odinsgaard i Horsens.
  • 1978: Anton Petersen A/S skifter navn til Stofa A/S. Stofa står for Store Fællesantenne Anlæg. Det sker ifm., at en række store virksomheder køber en stor del af selskabets aktier.
  • 1989: Stofa begynder at sælge tv-programmer til antenneforeninger. Frem til slutningen af 80’erne havde Stofa kun ét ben at stå på nemlig opbygning og servicering af antenneanlæg.
  • 1997: Stofa kobler de første kunder på internettet
  • 2012: Stofa blev opkøbt af det daværende energiselskab SE. SE fusionerede i 2019 med Eniig til Norlys.