Vejle Antenneforening forbliver en af Danmarks billigste udbydere af den lille TV-pakke, til trods for stigende priser.

Priserne på TV-pakkerne oplever en stigning, men Vejle Antenneforening fastholder sin position som en af Danmarks mest prisvenlige udbydere, især på den lille TV-pakke. 

Efter nogen ventetid er Norlys endelig nået til enighed med udbyderne om priserne på TV-pakkerne for 2024, selvom det desværre medfører en stigning.

En glædelig nyhed er, at Vejle Antenneforening fortsat er 80 kr. billigere pr. måned på den lille TV-pakke sammenlignet med Norlys’ normale priser. 

Dette betyder, at foreningen bevarer sin konkurrencedygtighed på priserne, og medlemmerne sparer stadig ca. 1000 Kr. om året ved at have deres lille TV-pakke hos Vejle Antenneforening.

I øjeblikket kan nye kunder drage endnu større fordel af en TV-kampagne i samarbejde med Norlys, hvor der spares yderligere 50 kr. pr. måned i de første 6 måneder.

De kommende prisstigninger, gældende fra 1. april 2024, er som følger:

– Lille TV-pakke stiger fra 199 kr. til 239 kr. pr. måned

– Mellem TV-pakke stiger fra 509 kr. til 539 kr. pr. måned

– Stor TV-pakke stiger fra 759 kr. til 789 kr. pr. måned

Vejle Antenneforening og Norlys samarbejder om at tilbyde medlemmerne gratis optagelse i skyen (tidligere 30 kr. pr. måned) samt en arkivfunktion på nabolandkanalerne. Bemærk, at optagelser i skyen kræver Norlys Play-appen.

Medlemmerne bibeholder muligheden for at se al den ønskede sport på ViaPlay Total sportskanaler inkluderet i den store TV-pakke. 

Sammen med Norlys fastholder foreningen priserne på Vælg Selv 10, 20 og 30.

Bestyrelsen har forsøgt at holde igen med pris stigningerne , men vi er også nødt til at have en balance i regnskabet, da vi ikke kan blive ved med at have underskud i foreningen, da vi jo i samarbejde med Norlys har friholdt vores medlemmer for pris stigninger  i 2020,2021 2022.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen
Vejle Antenneforening

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling
VEJLE ANTENNEFORENING

Mandag den 29. april 2024 kl. 18.00
Bygningen, Ved anlægget 14 B, 7100 Vejle

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Valg af stemmetællere:

3) Beretning ved formanden

4) Forelæggelse af årsrapport:

5) Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende

regnskabsår samt de af bestyrelsen foreslåede kontingenter for det

følgende år.

6) Til vedtagelse forelægges generalforsamlingen, bestyrelsens forslåede ændringsforslag til vedtægterne.

7) Behandling af indkomne forslag:

8) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode


På valg er:

Vacant (Ledig) Meld dig som kandidat, tag fat I bestyrelsen.
Jens Nielsen (modtager genvalg)
Brian Jensen (modtager genvalg)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1 årig periode


På valg er:
Suppleant 1. Vacant (Ledig)
Suppleant 2. Vacant (Ledig)

10) Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg)

11) Eventuelt:

Regnskabet kan senest 3 uger før generalforsamlingen ses på hjemmesiden www.vejleantenneforening.dk

Efter generalforsamlingen er der spisning i Social Dining, Paladspassagen. Maks 2 spise billetter pr hussstand a 200 kr. stykket, tilmelding er nødvendig på grund af bestilling af godt kort i social dining senest onsdag den 24. april på mail: info@vejleantenneforening.dk eller telefon 55 55 71 00

Vejle antenneforening udlodder derudover et gavekort på 600 kr. til Social dining I paladspassagen på indgangs billetten til generalforsamlingen d. 29. april 2024.


Vi gør opmærksom på, at der ikke stemmes om programvalg på generalforsamlingen.

Vel mødt til generalforsamlingen
Bestyrelsen