Årsrapport 2018

Årsrapporten 2018 er nu gennemgået og godkendt af foreningens revisor.
Resultatet viser et lille overskud på 80.000 kr hvilket bestyrelsen er tilfreds med.

Årsrapporten bliver gennemgået på generalforsamlingen den 29/4 2019

Årsrapport 2018