Årsrapporten 2018 er nu gennemgået og godkendt af foreningens revisor.
Resultatet viser et lille overskud på 80.000 kr hvilket bestyrelsen er tilfreds med.

Årsrapporten bliver gennemgået på generalforsamlingen den 29/4 2019

Årsrapport 2018