Kort fra generalforsamling 2017
  • Kort fra generalforsamlingen
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 29/5
  • Apple TV

 

Kort fra generalforsamling

På den ordinære generalforsamling var der fuld opbakning til bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn til Vejle Antenneforening.

Generalforsamlingen insisterede på at navneændringen blev gennemført hurtigst mulig. Derfor indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne.

Sammenfatning af generalforsamlingen var derud over, enstemmig genvalg til bestyrelsen inkl. suppleanter, samt godkendelse af en halvering af kontingentet i 2018 (begrundelsen er konsekvensen af den nye samhandelsaftale med Stofa).

 

Ekstraordinær generalforsamling

For at få bekræftet bestyrelsens forslag til navneændring, indkaldes der jf. vedtægterne til en ekstraordinær generalforsamling. Baggrunden er, at der ikke var mødt tilstrækkelig med medlemmer op til den ordinære generalforsamling (jf vedtægterne kræves min. 66% stemmer for ændringsforslag, af minimum 100 fremmødte medlemmer for at ændringsforslaget kan vedtages).

Apple TV

Medlemmer med Stofa Tv og Apple TV 4 kan nu se Stofa WebTv (og dermed Stofas tv-kanaler og indhold) direkte på deres tv, uden at det kræver pc, tablet eller smartphone.

Med lanceringen af appen får medlemmer med Stofa Tv mulighed for at se deres tv-kanaler og bruge StartForfra og StartForfra+ via Apple TV 4, den nyeste generation af Apples tv-boks. Stofas app til Apple TV 4 skal ses som en ekstra platform, der giver medlemmerne mere frihed i deres tv-forbrug.

”Apple TV har efterhånden en ganske stor udbredelse i de danske hjem, og vi har glædet os til at kunne præsentere Stofas indhold i dette univers. Det er vigtigt for os at være på de platforme, hvor medlemmerne er, og med vores nye app har vi taget et nyt stort skridt i den retning”, forklarer Jacob Immersen, Stofa.

 

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen