Nyheder April 2017
  • Generalforsamling 26. april
  • Regnskab 2016
  • Bestyrelsen foreslår navneændring af foreningen

 

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 26. april kl. 17 afholder foreningen sin ordinære generalforsamling i Bygningen (Spillestedet).

I bestyrelsen glæder vi os sig til at fremlægge beretningen for det forgangne år, og ikke mindst vores tanker for fremtiden.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Husk tilmelding. Vel mødt.

 

Regnskab 2016

Så har vores kasser og revisor afsluttet regnskabet for 2016. Regnskabet er lagt op på vores hjemmeside hvor du kan hente og udskrive det.

Bestyrelsen foreslår navneændring af foreningen

Bestyrelsen har i stigende omfang mærket, at medlemmerne har svært ved at forstå de er med i Nyboe Antenneforening når de bor i hhv Skibet, Nørremarken og på Uhrhøj.

Ud fra ønsket om at få en mere entydig profil der samtidig tager hensyn til at Nyboe Antenneforening i dag består af 4 oprindelige  antenneforeninger, foreslår bestyrelsen, at navnet ændres til Vejle Antenneforening.

 

Mød op på generalforsamlingen og deltag i debatten.

 

 

 

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen