Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i VEJLE ANTENNEFORENING

Mandag den 27. april 2020 kl. 17.00

Bygningen, Ved anlægget 14 B, 7100 Vejle

(Hvis corona-situationen betyder udsættelse af

generalforsamlingen offentliggøres ny dato i dagspressen)

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Valg af stemmetællere:

3) Beretning ved formanden

4) Forelæggelse af årsrapport:

5) Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende

regnskabsår samt de af bestyrelsen foreslåede kontingenter for det

følgende år.

6) Behandling af indkomne forslag:

7) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode

På valg er:

Anders Sevelsted (modtager genvalg)

Bjarne Grønning Pedersen (modtager genvalg)

Brian Kofod Jensen (modtager genvalg)

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1 årig periode

9) Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg)

10) Eventuelt:

Regnskabet kan ses på hjemmesiden www.vejleantenneforening.dk

fra 22. .april 2020.

Vi gør opmærksom på, at der ikke stemmes om programmer på

generalforsamlingen.

Vi serverer frikadeller og kartoffelsalat efter generalforsamlingen.

Er du interesseret i at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig på

mail info@vejleantenneforening.dk eller telefon 55 55 71 00

 

Vel mødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen