Vejle Antenneforening forbliver en af Danmarks billigste udbydere af den lille TV-pakke, til trods for stigende priser.

Priserne på TV-pakkerne oplever en stigning, men Vejle Antenneforening fastholder sin position som en af Danmarks mest prisvenlige udbydere, især på den lille TV-pakke. 

Efter nogen ventetid er Norlys endelig nået til enighed med udbyderne om priserne på TV-pakkerne for 2024, selvom det desværre medfører en stigning.

En glædelig nyhed er, at Vejle Antenneforening fortsat er 80 kr. billigere pr. måned på den lille TV-pakke sammenlignet med Norlys’ normale priser. 

Dette betyder, at foreningen bevarer sin konkurrencedygtighed på priserne, og medlemmerne sparer stadig ca. 1000 Kr. om året ved at have deres lille TV-pakke hos Vejle Antenneforening.

I øjeblikket kan nye kunder drage endnu større fordel af en TV-kampagne i samarbejde med Norlys, hvor der spares yderligere 50 kr. pr. måned i de første 6 måneder.

De kommende prisstigninger, gældende fra 1. april 2024, er som følger:

– Lille TV-pakke stiger fra 199 kr. til 239 kr. pr. måned

– Mellem TV-pakke stiger fra 509 kr. til 539 kr. pr. måned

– Stor TV-pakke stiger fra 759 kr. til 789 kr. pr. måned

Vejle Antenneforening og Norlys samarbejder om at tilbyde medlemmerne gratis optagelse i skyen (tidligere 30 kr. pr. måned) samt en arkivfunktion på nabolandkanalerne. Bemærk, at optagelser i skyen kræver Norlys Play-appen.

Medlemmerne bibeholder muligheden for at se al den ønskede sport på ViaPlay Total sportskanaler inkluderet i den store TV-pakke. 

Sammen med Norlys fastholder foreningen priserne på Vælg Selv 10, 20 og 30.

Bestyrelsen har forsøgt at holde igen med pris stigningerne , men vi er også nødt til at have en balance i regnskabet, da vi ikke kan blive ved med at have underskud i foreningen, da vi jo i samarbejde med Norlys har friholdt vores medlemmer for pris stigninger  i 2020,2021 2022.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen
Vejle Antenneforening

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling
VEJLE ANTENNEFORENING

Mandag den 29. april 2024 kl. 18.00
Bygningen, Ved anlægget 14 B, 7100 Vejle

Dagsorden:

1) Valg af dirigent:

2) Valg af stemmetællere:

3) Beretning ved formanden

4) Forelæggelse af årsrapport:

5) Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende

regnskabsår samt de af bestyrelsen foreslåede kontingenter for det

følgende år.

6) Til vedtagelse forelægges generalforsamlingen, bestyrelsens forslåede ændringsforslag til vedtægterne.

7) Behandling af indkomne forslag:

8) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode


På valg er:

Vacant (Ledig) Meld dig som kandidat, tag fat I bestyrelsen.
Jens Nielsen (modtager genvalg)
Brian Jensen (modtager genvalg)

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1 årig periode


På valg er:
Suppleant 1. Vacant (Ledig)
Suppleant 2. Vacant (Ledig)

10) Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg)

11) Eventuelt:

Regnskabet kan senest 3 uger før generalforsamlingen ses på hjemmesiden www.vejleantenneforening.dk

Efter generalforsamlingen er der spisning i Social Dining, Paladspassagen. Maks 2 spise billetter pr hussstand a 200 kr. stykket, tilmelding er nødvendig på grund af bestilling af godt kort i social dining senest onsdag den 24. april på mail: info@vejleantenneforening.dk eller telefon 55 55 71 00

Vejle antenneforening udlodder derudover et gavekort på 600 kr. til Social dining I paladspassagen på indgangs billetten til generalforsamlingen d. 29. april 2024.


Vi gør opmærksom på, at der ikke stemmes om programvalg på generalforsamlingen.

Vel mødt til generalforsamlingen
Bestyrelsen

Vinderen af Chrome Cast 4K fundet!

Tillykke til Lis Henriksen. Hun deltog i Vejle Antenneforenings og Norlys arrangement den 9. december 2023 og blev udtrukket som vinder af en 4K Crome Cast.
Arrangementet blev lavet i samarbejde med tre lokale antenneforeninger, som sammen med Norlys afholdt et informationsevent. Her opstillede Norlys en informationstrailer tre steder i vores foreningers lokalområde. Samarbejdet gav vores medlemmer i de lokale antenneforeninger, mulighed for at søge hjælp og vejledning vedrørende deres produkter og services.

Under arrangementet kunne deltagerne også deltage i en spændende konkurrence med chancen for at vinde enten en fladskærms-TV eller en Google Chromecast 4K. 

Vi er glade for at meddele, at vinderen af en Google Chromecast blev Lis Henriksen medlem af Vejle Antenneforening.
For at fejre denne glædelige begivenhed tog bestyrelsen i Vejle Antenneforening initiativ til at personligt overbringe præmien til Lis, hvilket skete d.29.december 2023.

Godt nytår til alle Vejle Antenneforening medlemmer.

De bedste hilsner.
Bestyrelsen
Vejle Antenneforening

Bestyrelsesmedlemmer søges

Vi søger nye kandidater til bestyrelsen i Vejle Antenneforening og selvom det først er fra foråret 2024 vil vi gerne i dialog med nogle kandidater, så vi kan begynde at lære hinanden at kende.

Der er mange forskelligartede opgaver i bestyrelsen og det er vigtigere du er forbruger, nysgerrig og interesseret, end du nødvendigvis er Radio/TV mand.

Vi driver ikke anlægget selv, det gør Norlys, men vi har indflydelse på indholdet vi putter i.

Tøv ikke med at kontakte Jens Nielsen eller Johnny Rosenlund og hør om mulighederne i bestyrelsesarbejdet, der bl.a. giver en god indsigt i hvad der sker i lokalområdet, mulighed for at se, teste og vurdere nye produkter og meget andet…

Vi håber at høre fra dig.

Jens +45 60 92 13 20 eller jn@vejleantenne.dk

Johnny + 45 40 52 00 71 eller jr@vejleantenne.dk

At Være Bestyrelsesmedlem i Vejle antenneforening: Engagement, Ansvar og Fællesskab
Introduktion:
At være bestyrelsesmedlem i en antenneforening er en vigtig og ofte undervurderet rolle i
vores samfund. Men Antenneforeningerne spiller en afgørende rolle i at levere tv- og
internetforbindelser til vores medlemmer, og bestyrelsesmedlemmerne er de frivillige, der
arbejder hårdt for at sikre, at alt fungerer gnidningsfrit.

Denne artikel udforsker, hvad det
indebærer at være bestyrelsesmedlem i vejle antenneforening og de udfordringer og
belønninger, der følger med denne rolle.

 1. Tidsforpligtelse: At være bestyrelsesmedlem kræver selvfølgelig tid og energi  – i vores
  antenneforening afholder vi op til 10 bestyrelsesmøder om året, hvor vi sammen træffer
  beslutninger om vejle antenneforenings drift, økonomi, investeringer, medlemmer m.v.
  Men alt den daglige drift er overladt til NORLYS, som er vores leverandør af tv og internet
  til vores medlemmer – så vi i bestyrelsen i Vejle antenneforening – netop kan koncentrere
  os om det overordnet bestyrelsesarbejde i Antenneforeningen.
 2. Ansvar: Bestyrelsesmedlemmer bærer ansvaret for foreningens drift og medlemmernes
  tilfredshed og er på valg hvert anden år, når der afholdes generalforsamling.
 3. Teknologisk udvikling: Den hurtige udvikling inden for teknologi kræver konstant
  opdatering af viden og muligvis investering i nye udstyr og tjenester.
  Derfor stiller bestyrelsen sig til rådighed for at teste nyt udstyr og teknologi. 
  Belønninger:
 4. Fællesskab: At arbejde sammen med andre bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af

foreningen skaber et stærkt fællesskab og giver mulighed for at lære nye mennesker at
kende.

 1. Stolthed i service: At vide, at man hjælper med at levere vigtige tjenester til ens lokal
  samfund, er utrolig givende.
 2. Personlig og faglig udvikling: Rollen som bestyrelsesmedlem giver mulighed for at
  udvikle færdigheder inden for teknologi, ledelse og økonomi.
  Konklusion:
  At være bestyrelsesmedlem i en antenneforening er en betydningsfuld, men udfordrende
  rolle. Det kræver lidt teknisk knowhow, administrativ dygtighed og især evnen til at
  samarbejde med andre for at sikre, at foreningen fungerer optimalt. Mens der er
  udfordringer forbundet med denne rolle, er belønningerne i form af fællesskab og personlig
  udvikling ofte det værd. Bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger spiller en vigtig rolle i
  at opretholde samfundets forbindelser og digital kommunikation.
  Bestyrelsen
  Vejle antenneforening.
Her er de ændringer, du skal være opmærksom på når Stofa bliver til Norlys d. 12. september:

• Dine priser, produkter og services er helt som før Når Stofa bliver til Norlys, er dine produkter, priser og services de samme som før. Din betaling forsætter helt, som den plejer – der kommer blot et nyt logo på dine regninger.

• Mine Sider: Fra den 12. september finder du dit selvbetjeningsunivers på norlys.dk/login På selvbetjeningsuniverset kan du fortsat få overblik over dine produkter og services – og du kan se og betale dine regninger og administrere dine abonnementer, som du plejer.

• Til dig, der har tv hos Stofa: Norlys Play, erstatter Stofa Tv-app. Du henter Norlys Play-appen der, hvor du normalt henter dine apps. Alt det, du plejede at kunne i Stofa Tv-appen, kan du også i Norlys Play-appen. Du logger ind, helt som du plejer, med samme brugernavn og adgangskode.

• Til dig, der har internet hos Stofa: SafeSurf bliver til Sikkerhedspakke. Hvis du i dag har adgang til sikkerhedspakken SafeSurf via dit internetabonnement hos Stofa, er den eneste ændring, at SafeSurf skifter navn til Norlys Sikkerhedspakke. Du skal ikke foretage dig noget. Ændringen sker automatisk i løbet af september. Din opsætning bliver ikke ændret, du har adgang til de samme funktioner, og du logger ind, som du plejer.

Stofa bliver til Norlys

Inden længe bliver det velkendte Stofa-brand erstattet af Norlys. Medlemmerne i Vejle antenneforening beholder de priser og produkter, som de har i dag.

Efter 45 år som selvstændigt brand skifter Norlys-ejede Stofa, som leverer tv- og internet til Vejle antenneforening fra midten af september navn til Norlys. 

Selvom Stofa skifter navn til Norlys, påvirker det ikke medlemmerne i Vejle antenneforenings hverdag. De beholder deres nuværende produktsammensætninger og priser. Medlemmer, der har en Stofamail, kan også fortsætte med at benytte den.

– Jeg kan forsikre medlemmerne af Vejle antenneforening om, at de ikke oplever andre forskelle, end at deres produkter og services skifter navn, alt andet kommer til at fungere som hidtil. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejdet med Norlys, siger Bjarke Lassesen, der er formand for Vejle antenneforening.

Navneskiftet fra Stofa til Norlys sker som en naturlig del af Norlys’ strategi om at blive ét samlet brand, der kan servicere danskerne fuldt ud inden for energi og tele.

– Da Norlys-koncernen blev skabt i 2020, var det med en ambition om at samle hele forretningen under ét stærkt brand. Vi har bevæget os i den retning skridt for skridt de seneste år, og nu er vi klar til at satse fuldt ud på Norlys-brandet, også når det kommer til internet og tv. Ambitionen er at blive en endnu større aktør på markedet, siger Sune Nabe Frederiksen, der er direktør for Norlys’ digitale forretning.

Medlemmerne i Vejle Antenneforening får de kommende uger mail eller brev med information om, at Stofa skifter navn til Norlys.

Historien om Stofa 

 • 1959: Anton Petersen stiftede selskabet Anton Petersen A/S som i begyndelsen solgte antenner. Hurtigt så han dog muligheden i fælles antenneanlæg, som for alvor blev startskuddet for etableringen af Stofa. Det første fællesantenneanlæg blev etableret i Boligforeningen Odinsgaard i Horsens.
 • 1978: Anton Petersen A/S skifter navn til Stofa A/S. Stofa står for Store Fællesantenne Anlæg. Det sker ifm., at en række store virksomheder køber en stor del af selskabets aktier.
 • 1989: Stofa begynder at sælge tv-programmer til antenneforeninger. Frem til slutningen af 80’erne havde Stofa kun ét ben at stå på nemlig opbygning og servicering af antenneanlæg.
 • 1997: Stofa kobler de første kunder på internettet
 • 2012: Stofa blev opkøbt af det daværende energiselskab SE. SE fusionerede i 2019 med Eniig til Norlys.